Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne i nie tylko...

Zobacz więcej

Mapa do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego. Na bazie mapy zasadniczej otrzymanej z powiatowego ośrodka geodezji i kartografii, geodeta wykonuje pomiary terenowe, mające na celu aktualizację mapy o szczegóły terenowe niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Wszelkie pomiary przekazywane są do wydziału geodezji w postaci operatu technicznego. Po przyjęciu dokumentacji przez ośrodek, geodeta wydaje zleceniodawcy mapę do celów projektowych odpowiednio oklauzulowaną.

Wytyczenie obiektu budowlanego

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, geodeta może przystąpić do wytyczenia w terenie danej inwestycji. W przypadku budowli kubaturowej, wyznaczamy osie budynku na profilach ciesielskich. Natomiast w przypadku sieci infrastruktury technicznej wytyczamy przebieg trasy odpowiednio opisanymi palikami drewnianymi. Po wykonanych czynnościach geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Pomiar inwentaryzacji powykonawczej

Sporządzamy mapy inwentaryzacji powykonawczej budynków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i innych wraz z przyłączami. Owa mapa jest niezbędna do odbioru budowlanego, które skutkuje zakończeniem budowy. Podczas pomiarów powykonawczych, geodeta porównuje położenie wykonanej inwestycji z projektem budowlanym oraz umieszcza na mapie stosowną informację o zgodności wykonanej inwestycji. Wszystkie pomiary przekazywane są do ośrodka geodezji, w celu wprowadzenia np. budynku wraz z przyłączami na mapy państwowego zasobu.

Podział nieruchomości

Z nami podzielisz swoją działkę. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności w Urzędzie Gminy/Miasta, Starostwie Powiatowym oraz dokonamy pomiary w terenie. Cała procedura podziałowa jest bardzo złożoną czynnością. Zaczynamy od wstępnego projektu podziału, który opiniowany jest przez Wójta/Burmistrza, następnie wykonujemy pomiary w terenie mające na celu jednoznacznie określić granice dzielonej nieruchomości. Kolejnym krokiem jest sporządzenie obszernej dokumentacji w postaci operatu technicznego, który przekazywany jest do Starostwa Powiatowego. Po przyjęciu dokumentacji możemy złożyć projekty podziału wraz z protokołami granicznymi do urzędu Gminy/Miasta w celu wydania decyzji ostatecznej.

Wznowienie granic

Nie znasz dokładnego przebiegu granic swojej działki? A może chcesz ją ogrodzić i nie masz pewności, czy odnalezione znaki graniczne są w dobrych miejscach? Odezwij się do nas, a my odszukamy, wznowimy lub sprawdzimy czy te, które są w terenie nie zostały przesunięte.

Warunki zabudowy

Gmina w której mieszkasz nie uchwaliła jeszcze miejscowego planu, a chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną lub planujesz budowę swojego domu? Jedynym wyjściem jest wystąpienie do Urzędu Gminy o warunki zabudowy. Urbaniści z ramienia Gminy określą parametry zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania zabudowy. Na podstawie tych wytycznych będziemy mogli zaprojektować budynek lub wydzielić działkę. Zgłoś się do nas, a my uzyskamy odpowiednie zapewnienia oraz wystąpimy o warunki zabudowy w Twoim imieniu. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności!

Sprawdzenie działki przed zakupem

Chcesz kupić działkę pod inwestycje lub na cele prywatne? Na życzenie klienta wykonujemy usługi konsultingowe z zakresu komercjalizacji nieruchomości gruntowych. Przeanalizujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Sprawdzimy wszelkie możliwe zagrożenia. Będziesz miał pewność, czy wybudujesz swój wymarzony dom oraz czy obok Ciebie nie powstaną wieżowce, fabryki lub droga szybkiego ruchu. Sprawdzimy kwestie własnościowe, odszukamy granice działki. Nie kupuj kota w worku! Z nami dokonasz bezpiecznej transakcji bez niespodzianek.